Om E-sportförälder

Det här utbildningsmaterialet är baserat på dokumentet Svensk e-sports Code of Conduct, framtaget av Sverok – Spelhobbyförbundet. Har du frågor? Kontakta oss på info@sverok.se.

 

Syftet är att du som är förälder ska få lära dig mer om e-sport och om hur du kan stötta ditt barn i utövandet av den. Tanken är att utbildningsmaterialet ska ge kunskap och förståelse, samt konkreta verktyg som gör att du kan närma dig ditt barns intresse och hjälpa till att förbättra en miljö de spenderar mycket tid i.

Du kommer att få bekanta dig med termer från e-sportvärlden, hur spelen fungerar och vad drivkraften bakom ett passionerat e-sportintresse är. Förhoppningen är också att du som förälder ska inse vilken skillnad du kan göra för e-sporten i stort.

E-sportens plats i samhället är odiskutabel, den är numera en naturlig del av svenska ungdomars fritid. Den kan närmast liknas vid en folkrörelse, där i stort sett allt engagemang kommer inifrån. E-sporten har också en stor styrka jämfört med andra sporter – den kan utövas av människor med helt olika förutsättningar och från helt olika bakgrunder. Potentialen för att e-sporten ska vara inkluderande är enorm!

Samtidigt finns ett problem med bristande vuxennärvaro. Att e-sporten växt fram organiskt och utan några större influenser utifrån har byggt en stark känsla av ägandeskap, men har också gjort att den blivit svår att sätta sig in i. Många föräldrar har väldigt lite kunskap eller insyn i hur ungdomars e-sportande ser ut. Det är ett problem eftersom distansen mellan föräldrar och ungdomar när det gäller spelen skapar svårigheter att kommunicera kring dem och begränsar möjligheten för föräldrar att stötta och hjälpa till att skapa positiva mönster.

E-sporten är fortfarande ung och i behov av stöttning från vuxenvärlden för att forma en mer välkomnande miljö. Du som förälder har både ett ansvar och en stor möjlighet att bidra till en mer inkluderande e-sport i framtiden.