Spel gör dig skarpare

Studien “Action video game play facilitates the development of better perceptual templates”, gjord av Vikranth Bejjanki och hans kollegor för the National Academy of Sciences, visar att spela tv-spel gör dig smartare.

Att spela actionfyllda tv-spel förbättrar din kognitiva förmåga, din reaktionsförmåga och gör dig mer uppmärksam och iakttagande. Forskarna visade på att spelare som hade erfarenhet av att spela de actionfyllda tv-spelen var bättre på perceptuella uppgifter såsom förmågan att se mönster, jämfört med spelare som inte hade erfarenhet av just den typen av spel.

I ett annat av deras experiment så lät de spelare med liten tidigare erfarenhet av actionspelen öva på dem i 50 timmar, efter det presterade spelarna mycket bättre på de perceptuella uppgifter som de gavs än vad de hade varit innan de övade på spelen.

Referens: Action video game play facilitates the development of better perceptual templates. 2014.