Våldsamma tv-spel skapar inte våldsamma spelare

Det uppkommer med jämna mellanrum inlägg i den offentliga debatten som rör teorier kring våldsamma tv-och datorspel och att dessa skulle göra spelarna våldsamma.

En studie visar dock nu att hotfulla beteenden hos spelarna är länkat till deras upplevelse av misslyckande och frustration, inte själva det våldsamma innehållet. Att misslyckas med att bemästra spelet leder till frustration och ilska, oavsett om spelet i sig var våldsamt eller inte.

”Alla spelare som har kastat en handkontroll efter att ha förlorat ett digitalt spel kan relatera till de intensiva känslorna av ilska som misslyckande kan orsaka” säger huvud författaren Andrew Przybylski. Den här typen av frustration kallas av spelare för ”rage-quitting”.

Den här intensiva upplevelsen är dock inte unik för spelare av digitala spel, utan samma känsla av misslyckande och ilska uppstår hos t.ex. andra idrottsutövare när de upplever att de inte har någon kontroll över utfallet av spelet. Forskarna upptäckte att det varken var narrativet eller bilderna i spelen, utan bristen på kontroll och hur svårt det var för spelarna att klara spelen som ledde till frustration.

Referens: Rage-quitting: Feelings of failure, not violent content, foster aggression in video gamers. 2014.