Datorspel och sportifiering

Jesper Thiborg skrev 2011 en vetenskaplig uppsats med titeln ”Att göra (e)sport, om datorspel och sportifiering”.

I uppsatsen diskuterar han relationen mellan e-sport och idrott och varför e-sport har ”sportifierats” och pekar på tre teorier till det: högre legitimitet, socialt erkännande och autonomi.

Referens: Att göra (e)sport. Örebro Universitet. 2011.