Att spela är bra för din hjärna

En studie har påvisat att tjockleken på några områden i hjärnan är högre hos de personer som spelar mycket tv-och datorspel jämfört med de som inte spelar.

Forskarna kollade närmare på 152 st 14-åringars hjärnbark via en magnetisk resonanstomografi-maskin och den analyserade datan visade sedan på det positiva sambandet mellan de ungdomar som spelade mycket tv-och datorspel och tjockleken på hyperkolumner i hjärnan. Två av områdena i hjärnan var tjockare på de som spelade jämför med de som inte spelade. Områdena som var tjockare rör beslutsfattande, strategisk planering, ögonrörelser och den visuospatiala uppmärksamheten.

Forskarnas nästa steg är att undersöka vilka typer av spel som är bäst på att göra hjärnan lite tjockare.

Referens: Positive Association of Video Game Playing with Left Frontal Cortical Thickness in Adolescents. 2014.