Åldersmärkning på spel

Åldersmärkningen PEGI är ett system som används för att garantera att innehållet i underhållning, som filmer, videofilmer, dvd-skivor och datorspel, är tydligt märkt för den åldersgrupp som de är mest lämpade för.

Åldersmärkningen ger konsumenterna (och särskilt föräldrar) vägledning när de ska bestämma om de ska köpa en bestämd produkt eller ej. Även om de flesta spel är lämpliga för spelare i alla åldrar finns det många som endast är lämpliga för äldre barn och yngre tonåringar. Det finns också vissa spel som endast är avsedda för vuxna (äldre än 18 år).

Märkningen på ett spel bekräftar dess lämplighet för spelare över en viss ålder. Följaktligen är ett spel märkt PEGI 7 endast avsett för dem som är 7 år och äldre och ett spel med märkningen PEGI 18 är endast lämpligt för vuxna som är arton år och äldre. PEGI- märkningen bedömer vilken ålder ett spel är lämpligt för, inte dess svårighetsgrad. PEGI används och är erkänt över hela Europa och stöds av Europeiska kommissionen. Det anses vara en modell för europeisk samstämmighet när det gäller skydd av minderåriga.

Läs mer om PEGI här.