E-sport och vuxennärvaro

Min fjortonåring brukar gå iväg någonstans med sina kompisar några kvällar i veckan. Jag vet inte vad de gör, förstår mig inte på det där riktigt.

Ja, mitt barn håller på med idrott. Det är något med en boll, jag har inte så stor koll egentligen.

Citaten låter förmodligen ganska orimliga, men byt ut idrotten eller umgänget på stan mot e-sport så möts barn och ungdomar av den typen av resonemang dagligen. För de flesta föräldrar är det otänkbart att släppa ut sina barn på stan en kväll utan att ha en aning om vad de gör, eller att inte ha koll på hur den idrott de utövar går till. Ändå vittnar massor av ungdomar om hur dåligt insatta deras föräldrar är i spel och e-sport.

En förklaring är förmodligen att spel och e-sport inte varit en naturlig del av uppväxten för många föräldrar och att det därför är svårare att relatera till än andra former av sport eller kultur. Som förälder bör e-sport ses i samma ljus som till exempel fotboll, ridsport eller tennis – som en fritidsaktivitet värd att ta på allvar och engagera sig i. Ställ nyfikna frågor, skjutsa till turneringen eller fixa en kiosk till LAN:et. Om du visar uppskattning och nyfikenhet för deras engagemang så ökar chanserna till en konstruktiv dialog kring spelen otroligt mycket.

En vanlig oro kring spel bland föräldrar är att det är asocialt. Generellt sett är digitalt umgänge lågt värderat jämfört med att ses ansikte mot ansikte, när det i själva verket är lika värdefullt för ungdomar. Att ses på fritidsgården har bytts ut mot att hänga på Skype.

Det finns många olika åsikter kring det faktumet, men oavsett åsikt så är det på det sättet många ungdomars vardag ser ut. Att utgå ifrån din ungdoms perspektiv hjälper er att kommunicera konstruktivt, istället för att fastna i frustration som grundar sig i oförståelse. Kort sagt – visa att du värdesätter din ungdoms digitala sociala samvaro! Betrakta umgänge online på samma sätt som umgänge offline. E-sport ger i många fall breda nätverk och många chanser till socialt utbyte, men det är mindre uppenbart än när en kompis plingar på ytterdörren. Prova att fråga din ungdom vilka personer hen spelat med senaste veckan! De flesta spel kräver en hög grad av samarbete, kommunikation och förståelse för roller. Parallellen till ett lag i en traditionell sport är lätt att göra, många spel går ut på att sätta samman ett lag där varje spelare får en unik uppgift, som att försvara eller anfalla.

Om du som förälder förstår grunderna i handboll, varför skulle du inte kunna göra detsamma i en e-sport?