E-sportens utmaningar

De flesta som vistas på internet känner till att tonen är betydligt hårdare i till exempel ett kommentarsfält eller forum jämfört med hur det är när två personer ses ansikte mot ansikte.

E-sporten har samma problem och anonymitet och tävlingspuls kan i vissa avseenden göra problemen värre. Lägg till en kraftigt bristande vuxennärvaro, som annars hade kunnat hjälpa till att forma positiva normer, så är utmaningen tydlig. Hatspråk och exkluderande beteende är vanligt och i många fall bildas sociala mönster som nya spelare lätt faller in i.

Grupper som är utanför normen i e-sport har det extra tufft. En norsk rapport visar till exempel att nästan 50% av de tillfrågade kvinnorna på olika sätt undanhållit (stängt av micken, använt könsneutralt namn och så vidare) information när de spelat för att slippa bli identifierade som kvinnor.

Spelhobbyförbundet Sverok har tillsammans med RFSL Ungdom sammanställt rapporten “Jag finns inte i spel…”. Rapporten har undersökt hur unga HBTQ- personer upplever miljön i och kring spelen och det framgår tydligt att just e-sportmiljön är en tuff plats att vistas i.

Ändå är det väldigt hoppingivande att fundera över e-sportens framtid. E-sporten har en närmast unik potential att vara öppen och inkluderande – människor från vitt skilda bakgrunder kan delta på lika villkor. Jämfört med en fysisk sport är till exempel uppdelning mellan könen i teorin irrelevant. Det som hindrar e-sporten från att verkligen vara världens mest inkluderande sport är sociala mönster. Eftersom sporten är så ung finns alla möjligheter att påverka den i en positiv riktning och en nyckel till det är vuxennärvaron. Att få stöd att bygga positiva normer är otroligt värdefullt för e-sporten i det skede den nu befinner sig. Om vuxna är närvarande och kan fånga upp problematiska beteenden eller stötta positiva krafter får det stor effekt på framtidens e-sport.

Sverok arbetar för att etablera träningslokaler för e-sport runt om i landet, så att spelare kan ses ansikte mot ansikte. På så sätt minskar problemen med hatspråk och e-sporten ökar också sin närvaro i samhället, vilket leder till ökad legitimitet. När till exempel kommuner blir varse om e-sportverksamhet kan stöd och system anpassas och er vuxna kommer närmare e-sporten. I samtliga träningslokaler för e-sport som Sverok etablerar finns vuxna som är utbildade i materialet Svensk e-sports Code of Conduct, i syfte att ytterligare stärka positiva normer. Din insats som vuxen behövs och gör stor skillnad för ungdomarna och e-sporten.