Välkommen!

Hundratusentals svenska ungdomar ägnar sig åt e-sport varje vecka, ändå är vuxennärvaron i princip obefintlig.

Med det här utbildningsmaterialet vill vi ge dig som förälder ökad kunskap om e-sport och förståelse för dess grundläggande principer.

Dessutom får du konkreta tips om hur du kan stötta ditt barn i dess e-sportande och förslag på hur du kan fördjupa dig ytterligare.

Ditt engagemang gör stor skillnad för ditt barn och e-sporten!


Föräldrar och e-sport omslag_webb

Ladda hem boken gratis genom att klicka här

Beställ hem boken genom att klicka här